Kvaliteta

Imperativ u našoj proizvodnji i cjelokupnom radu je kvaliteta samog proizvoda i usluge. Konstantno radimo na unapređenju istih kroz implementaciju novih tehnologija i procesa. S uvođenjem međunarodno priznatih standarda ISO 9001:2008 započeli smo jo 2008. godine, a 2020. godine uveli smo još dva certifikata. ISO 9001:2015 za kvalitetu i upravljanje poslovnim procesima te 14001:20015 za upravljanje procesima zaštite okoliša.

Politika kvalitete

Osnovni cilj tvrtke Makar d.o.o. jest biti prepoznatljiva prema kvaliteti u području proizvodnje čarapa na tržištu Republike Hrvatske te Europske unije. Konkretno, vizija tvrtke je kroz neprekidno optimiziranje poslovnih procesa, unaprjeđenje procesa proizvodnje (koristeći suvremene metode) te kroz brigu o održivom okolišu postati brend – proizvođač čarapa vrhunske kvalitete.

Ranije navedeno bit će postignuto kroz:

 • Razmatranje konteksta organizacije i usklađivanje sustava upravljanja kvalitetom sa strateškim ciljem tvrtke Makar d.o.o.
 • Definiranje odgovornosti zaposlenika kao i njihovo ispunjavanje sukladno ciljevima kvalitete
 • Uspostavu, primjenu, održavanje i neprekidno poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015
 • Primjenjivanje zakonske i regulatorne obveze
 • Praćenje i primjenu novih tehnologija i edukaciju zaposlenika
 • Pažljiv odabir dobavljača te njihovu evaluaciju
 • Zadovoljavanje potreba i očekivanja kupaca
 • Predanost povećanju kvalitete proizvoda kako bi premašili očekivanja kupaca
 • Trajno poboljšanje u području proizvodnje čarapa, shvaćajući da je sustav upravljanja kvalitetom procesni ciklični pristup
 • Osiguranje da naša politika i postupanje prema zahtjevima ISO 9001:2015 norme odražavaju ono što zapravo činimo
 • Trajno unaprjeđenje sustava upravljanja kvalitetom u svim fazama, od nabave, proizvodnje, prodaje te aktivnosti nakon isporuke.

Okvir za postavljanje ciljeva kvalitete definiran je u Poslovniku sustava upravljanja kvalitetom.

Ovlaštena osoba tvrtke Makar d.o.o. je odgovorna za komunikaciju o Politici kvalitete za sve osobe koje rade za ili u ime tvrtke Makar d.o.o. i stavljanje na raspolaganje relevantnim zainteresiranim stranama.