EU projekt

Ulaganje u optimizaciju poslovnih procesa s ciljem unaprjeđenja

Kvalitetu tvrtke Makar d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:

Ulaganje u optimizaciju poslovnih procesa s ciljem unaprjeđenja proizvodnje i izvoza

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.

 

Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke Makar kroz uvođenje međunarodno priznatih normi, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka je uložila u uvođenje normi ISO 9001 i ISO 14001. Cilj istog je povećati vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja doći će do (između ostalog):

 • Povećanja prihoda od prodaje i rasta prihoda od izvoza.
 • Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.
 • Optimizacije 9 poslovnih procesa.
 • Povećanja produktivnosti za 20%.
 • Upravljanje i vođenje dokumentacije će biti transparentno i kvalitetno čime će se smanjiti operativni troškovi, uklonit će se mogućnost ljudskih pogrešaka te će se osigurati plan sukcesije.
 • Primjenom korektivnih radnji i praćenjem nesukladnosti osigurat će se eksternalizacija (samo) usluga vrhunske kvalitete te će se prevenirati buduće nesukladnosti, dok će se trošak penalizacije smanjiti.
 • Izradom razrađenih scenarija za sve potencijalne rizike isti će se minimizirati te će se tvrtka apriorno moći prilagoditi na sve opasnosti i promjene.
 • Kontrole svih otpadnih materijala iz proizvodnog procesa; razvrstavanja, zbrinjavanja i recikliranja (proizvodnja papirnatog otpada će se smanjiti za 40%, nova proračunska linija).
 • Uklanjanja rizika zagađenja okoliša i uz to vezanih financijskih reperkusija.
 • Tvrtka će steći preduvjete za izlazak na 2 nova tržišta te će se osigurati priprema za planirano uvođenje metode 5S.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 307.550,00 HRK od kojih je 170.634,80 HRK bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 05.10.2018.-05.10.2019.

Makar d.o.o.

Ul. grada Wirgesa 10

10430 Samobor

Kontakt osoba:

 • Morena Makar, voditeljica prodaje i marketinga
 • Broj telefona osobe za kontakt: +385 98 182 4776
 • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: morena@dogmasocs.com

Kontakt relevantnih institucija:

Europski strukturni investicijski fondovi (www.strukturnifondovi.hr).

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Makar d.o.o.

Unapređenje proizvodnih kapaciteta poduzeća Makar d.o.o.

Makar.d.o.o
Grada Wirgesa 10
10430 Samobor
tel.: 013326636
Kontakt osoba: Ivan Makar, prokurist
www.makar.hr
www.strukturnifondovi.hr
Operativni program konkuretnost i kohezija
Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost tvrtke Makar d.o.o.

Unapređenje proizvodnih kapaciteta poduzeća Makar d.o.o.

Poduzeće Makar d.o.o., sa sjedištem u Samoboru, osnovano 24.7.1990., prijavitelj je na predmetni Poziv. Zaključno s 31.12.2015. imalo je 7 zaposlenika, te spada u kategoriju mikro poduzetnika. Osnivači poduzeća, čiji je temeljni kapital 363.000,00 kn, su supružnici Ivan Makar (udio 58,2%) i Ljiljana Brenčić-Makar (41,8%).
Prekretnica u poslovanju poduzeća se dogodila 22.02.2006. kada je došlo do preseljenja iz Zagreba na današnju lokaciju u Samoboru. Bila je riječ o kupnji poslovnog prostora i preseljenju proizvodnje, prodaje i skladišta, a sve kako bi se objedinio poslovni proces kroz bolju organiziranost i uštedu resursa. Glavna djelatnost poduzeća je proizvodnja i prodaja pletenih čarapa. Proizvodnja je započeta sa samo jednim djelatnikom, jednim strojem te jednim doradnim strojem za šivanje prstiju koji su omogućavali proizvodnju debljih sportskih čarapa.
Danas poduzeće ima 7 djelatnika i ulaže u jačanje proizvodnih kapaciteta na osnovu čega je pokrenuta proizvodnja tankih čarapa s različitim uzorcima. S ciljem daljnjeg razvoja, poduzeće je provelo analizu poslovanja na osnovu čega je identificiralo probleme s kojima se susreće i koji negativno utječu na poslovanje, a koje će riješiti kroz predmetni projekt.

Naši proizvodi

Zahvaljujući tehnologiji i mogućnostima novih strojeva uspješno smo dizajnirali i proizveli novu visokotehnološku liniju sportskih proizvoda Dogma čime je ostvarena komparativna prednost i znatno povećana konkurentnost na domaćem i stranom tržištu.

Ciljevi i očekivani rezultati

Poduzeće je izradilo predmetni plan investicija s ciljem rješavanje detektiranih problema. Na taj će se način, kroz uvođenje novih, modernih rješenja povećati tehnološke mogućnosti poduzeća. U slučaju nerješavanja problema doći će do smanjenja konkurentnosti poduzeća uslijed čega je ugrožen postojeći udio na tržištu što nužno vodi ka smanjenju prihoda od prodaje, zbog čega su postojeća radna mjesta dovedena u pitanje, te nema potrebe za novim zapošljavanjem.

(1) Nabavkom nova dva stroja, koji uz pletenje i šivaju prste na čarapama, te vijčanog kompresora s boljim tlačnim pritiskom, dobiva se četverostruka korist. (a) Razvija se nova paleta proizvoda (čarape s ravnim šavom na prstima). Zatim, (b) povećavaju se postojeći proizvodni kapaciteti za 15%. Isto tako, (c) dostiže se viša razina kvalitete proizvoda, a samim tim se povećavaju izgledi za veći izvoz (nastavno na veliki broj upita iz zemalja EU (zapadne Europe) za čarape s ravnim šavom na prstima (tzv. ketlanje)), te dodatni rast na domicilnom tržištu. Zaključno, (d) potrošnja električne energije na novim strojevima je manja za 10%, po stroju, u odnosu na postojeće (zbog novih elektromotora i više elektronskih komponenata).
(2) Uklanjanjem uskog grla u proizvodnji, kroz optimizaciju proizvodnog procesa (kupnjom novih strojeva), doći će do povećanja produktivnosti za 10-15% s obzirom kako navedeni strojevi osim što ispletu čarapu, okreću istu, sašiju prste te ju opet okrenu na pravu stranu. Taj dio se trenutno radi ručno i daje manje kvalitetan šav. Nadalje, smanjiti će se broj prekovremenih sati, a navedeno će dovesti do smanjenja troškova osoblja (15-20%). Također, zaposlenici će brže i kvalitetnije, a u istom vremenskom razdoblju, obaviti veći opseg posla.
(3) Novim računalom će se proizvodni proces pojednostavniti te će istovremeno biti efikasniji, posebice jer će se istom olakšati i unaprijediti procesi koji se odnosi na dizajniranje čarapa te će davati naredbe strojevima o vrsti, veličini, uzorcima i dizajnu čarapa. Također, isti će moći podržati nova, potrebna softverska rješenja (nužno za uspješno korištenje novih strojeva). Uspješna implementacija predloženog projekta rezultirat će povećanjem konkurentnosti koja će, do 2019., dovesti do rasta prihoda od prodaje za 31%, očuvanja postojećih (7) i otvaranje novih (2) radnih mjesta.

Razdoblje provedbe projekta: 04.09.2017. do 04.12.2017.
Ukupna vrijednost projekta: 434.362,00 kuna
Iznos bespovratnih srestava: 300.000,00 kuna